Gezond in beweging

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van het leven hangt af van veel dingen. Dat kan van mens tot mens verschillend zijn en heeft te maken met achtergrond, cultuur, gewenning en persoonlijke voorkeuren. Eén ding is wel zeker, als de gezondheid afneemt ervaren mensen dat vaak als een vermindering van de kwaliteit van hun leven.

Het juiste woord is actie!

Er is gelukkig geen reden om passief deze achteruitgang te ondergaan, want elke beweging helpt. Met 30 minuten per dag bewegen help je je gezondheid al een stuk in de goede richting en kun je de gevolgen van het verouderingsproces vertragen en vitaliteit verhogen.

Dit geldt vooral voor mensen die zeer weinig bewegen. Deze groep bevindt zich voornamelijk in zorginstellingen. Slecht 12% van de ouderen uit zorginstellingen voldoet aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen. Van de 88% die niet norm actief is in zorginstellingen is zelfs 78% inactief. *

* Bron: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

30 minuten = zinvol!

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) beschrijft dat tenminste 30 minuten matig intensief lichamelijk actief zijn op minimaal vijf en bij voorkeur alle dagen, de grens is voor gezond bewegen. Matig intensief betekent bijvoorbeeld wandelen in een tempo van 4 km per uur of fietsen met een snelheid van 10 km per uur. De norm stelt daarbij dat voor niet-actieven, met of zonder beperkingen, elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol is, onafhankelijk van intensiteit, duur, frequentie en type.

Waarom bewegen?

Bewegen doen mensen graag vanuit een eigen motivatie. We bewegen omdat we het zelf willen. Als bewegen niet meer vanzelf gaat, lijkt de motivatie ook af te nemen. Het bewegen wordt meer een last dan een lust. Toch blijft bewegen een continu onderdeel van het leven. Zelfs in onze slaap zijn we actief. Het menselijk lichaam is gemaakt om te bewegen en functioneert het beste als het de nodige aandacht en verzorging krijgt. Het lichaam is als een huis waar we ons hele leven in mogen wonen. Juist als ‘deze woning’ mankementen begint te vertonen heeft het meer aandacht nodig. Met gerichte bewegingen en oefeningen kunnen we mankementen en kwalen voorkomen.

Gezond in beweging  programma van de Goudse Thuiszorg

Er is met een kleine inspanning veel gezondheidswinst te behalen bij ouderen en mensen in zorginstellingen. De Goudse Thuiszorg ziet deze waardevolle aanvulling op de kwaliteit van leven als onderdeel van haar dienstverlening. De Goudse Thuiszorg beschikt over professionals die gespecialiseerd zijn in Oosterse bewegingsleer en speciaal voor deze doelgroep het Gezond in beweging programma hebben ontwikkeld. Een programma dat op een prettige en ontspannen manier effectief bijdraagt aan het bevorderen van conditie, spierkracht, evenwicht en algehele fitheid. Onze trainers hebben minimaal 10 jaar ervaring met Oosterse bewegingsleer en lesgeven aan verschillende doelgroepen.

Het Gezond in beweging  programma wordt afgestemd op de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. Het programma is aan geen enkele leeftijd of lichamelijke conditie gebonden en elke deelnemer kan op zijn of haar niveau meedoen om het meeste profijt te halen uit de beweging. Het programma is zelfs geschikt voor mensen die (rol)stoel gebonden zijn.

Bewezen effecten van het Gezond in beweging programma

Het Gezond in beweging programma van de Goudse Thuiszorg is gebaseerd op Oosterse bewegingsleer. De basis van deze leer is om te bewegen zonder fysieke belasting en juist de kracht van het eigen lichaam op te wekken  in plaats van energie te verbruiken. Immers, als je verbruikt voel je je moe na afloop, je lichaam moet herstellen. Internationale medische studies hebben uitgewezen dat het beoefenen van Oosterse bewegingsleer valincidenten kan verminderen. Valincidenten zijn vaak de oorzaak van langdurige letsels en heupfracturen. Ook maken de zachte bewegingen het lichaam flexibel en vergroot het de longcapaciteit en werkt het hartversterkend. Daarnaast verbetert het de concentratie, de balans, de houding en immuniteit. Door de gerichte bewegingen van het Gezond in beweging programma onder begeleiding van een trainer van de Goudse Thuiszorg uit te voeren kunnen ouderen baat hebben van al deze lichamelijke voordelen.

Duur van de activiteit

De duur van de beweegactiviteit hangt af van de behoeftes en kenmerken van de groep deelnemers. Een lichamelijke activiteit voor 75-plussers vraagt een behoorlijke inspanning en zal anders ervaren worden door 65-plussers die dezelfde activiteit uitvoeren. Voor ouderen en mensen met een zwakke lichamelijke conditie en/of een lichamelijke beperking is de duur vaak minder van belang dan de regelmaat. Twee à drie keer per week een half uur onder begeleiding bewegen is doeltreffender dan één keer per week 1,5 uur.

Op locatie

Zorginstellingen beschikken vaak zelf al over geschikte oefenruimtes. Ideaal, want voor de deelnemers is dit een laagdrempelige manier om in actie te komen. Natuurlijk komt onze trainer daarom graag naar uw locatie. Als de instelling geen ruimte tot haar beschikking heeft zijn andere opties bespreekbaar.

Ouderen die in verpleeg- of verzorgingshuizen wonen, bewegen veel te weinig. Daardoor is de kans groter op incontinentie, botontkalking en valincidenten. Meer bewegen is voor ouderen belangrijk, want het vergroot de zelfredzaamheid en vertraagt verdere achteruitgang in de kwaliteit van leven. Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een verantwoordelijkheid om bewegen bij hun bewoners te stimuleren.

Uit: Staat van de Gezondheidzorg 2012 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

"Ik vertrouw op mijn zorghulp en kijk altijd uit naar haar komst. Het geeft me houvast."